Posted By maya
Lätt formning

Buskar och träd behöver beskäras och hur man går tillväga kan variera lite.

Vissa buskar klipper man bara lite lätt, till exempel genom att man klipper bort grenar som vissnat och dött, eller som sticker ut från busken. Det finns dock också andra sorters buskar som bör klippas ner helt ibland. Det är bra att läsa på lite om buskarna som finns i trädgården innan man börjar klippa. Om man klipper lite för mycket är det dock ofta ingen fara då en buske generellt är förlåtande och snabbt växer upp igen. Om det är en blommande buske kan det dock ta ett tag innan den börjar blomma igen.

När det gäller träd kan de också behöva beskäras på olika sätt. På fruktträd och liknande behöver man ofta bara bara klippa bort några skott, men på andra träd kan man behöva såga bort hela grenar för att trädet ska fortsätta växa och trivas. Man måste vara lite försiktig om man ska beskära träd eftersom arbetet ofta sker på lite höjd. Det är lätt att ramla eller halka. En vanlig såg eller motorsåg kan då orsaka mycket allvarliga skador om man ramlar på den. Man bör vara än mer försiktig om trädet är ruttet eller mycket gammalt. Då bör man helst anlita yrkesmän för beskärningen, och detta kan man faktiskt få avdrag för. Om trädet behöver sågas ner eller bara beskäras lite kan man också få reda på detta av yrkesmännen. De vet också när det är rätt tidpunkt att beskära träd eller buskar, samt när växterna blöder växtsaft som mest. Man kan genom att anlita en kunnig person alltså förhindra att ett träd dör på grund av felaktig beskärning.

lizen