Posted By maya
Ordna till buskar och träd

Om man har buskar och träd kan dessa behöva beskäras mer eller mindre. När detta ska ske beror lite på vilken typ av buskar och träd som finns i trädgården. Att hålla koll på beskärningstiderna är dock viktigt eftersom en känslig växt kan dö om den beskärs vid fel tidpunkt eller årstid. Om det är ett fruktträd kan det ge betydligt mindre frukt om tidpunkten för beskärning är fel.

Under senhösten är det ofta inte särskilt bra att börja beskära buskar. Detta på grund av att regn och fukt kan göra det lättare för svampinfektioner att få fäste i plantan. Ett undantag från detta är vinrankan. Denna bör beskäras endast kort tid före jul, under en så varm och solig period som möjligt.

Päron och äppelträd kan beskäras under vårvintern, men ofta får träden skott som trots allt måste tas bort senare under året. En tidig beskärning av unga träd kan dock göra att de blir yvigare och sätter fler välbehövliga skott.

Det allra bästa är att beskära träd och buskar under de varma månaderna juli, augusti och september. Då är risken minimal att växten börjar blöda.

lizen