Posted By maya
Trädbeskärning

Har man många träd på tomten såsom fruktträd och liknande, så är det viktigt att beskära dessa med jämna mellanrum så att frukten växer bättre. Detta kan man göra på egen hand men det går också att ta hjälp av en arborist för att få sina grenar kapade på bästa sätt. En arborist tar sig även an gamla stubbar som måste bort.

”Offentliga” träd

Trädbeskärning har också ett annat syfte – nämligen att göra trädgården vackrare och mindre skuggig. Träden mår bra av att inte vara för spretiga, eftersom det går ut över frukten. När man beskär parkträd så är detta också för att det finns ett ekonomiskt syfte. Parkträd är ofta ganska gamla – ofta uppemot 150 år som mest, och de måste skötas. Det är viktigt att de vårdas för att ge ett bra estetiskt intryck i parken samt för att skapa en bättre framkomlighet. Visst vill man ha en viss skuggighet i parken men inte en överdriven sådan. Om trädkronorna dessutom är för stora så riskerar stora grenar att hänga ned vid vägar och liknande, vilket kan orsaka att de bryts av vid en eventuell storm eller ett blixtnedslag.

Att vara parkägare kräver grundlig och noggrann planering och även om det är kommunens mark så behövs det mycket kunskap i trädvård och beskärning. För att göra det lättare för sina underordnade kan man gå en ledarskapsutbildning eller liknande för att bidra till bättre kommunikation under olika projekt osv.

Tidpunkt för beskärning

Det vanliga är att man beskär träd på vårvintern, främst för att de flesta trädgårdsägare har mycket annat som måste göras och röjas i trädgården. Dock menar många experter att det är bättre att beskära träd på sensommaren, eftersom de har bäst motståndskraft för svampsjukdomar och har under sommaren haft tillfälle att bygga upp sina energiförråd. Om sommaren dock har råkat bli förskjuten, så kan man beskära träden längre in på hösten istället. Helst ska man inte beskära träd på våren och vintern utan i så fall göra det när vintern precis övergår till vår, som t.ex i mars.

Uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning görs ofta på yngre träd då man vill skapa en trädkrona av vissa grenar som byggs upp. Grenar stannar nämligen alltid på samma höjd som de växer ut på. Man tar då bort grenar som inte gör någon större nytta. Enligt gamla metoder beskär man på ett sätt som liknar en korg. Huvudstammen och grenarna ska uppåt medans de utstående grenarna från sidan ska bilda en korgliknande form.

I underhållsbeskärning så skapar man helt enkelt en balans mellan nya och gamla grenar. Man vill på så vis förhindra röta och liknande. Äldre grenar hänger också nedåt medans nyare går uppåt. Med underhållsbeskärning blir trädet finare och får en bättre kvalité.

lizen