Posted By maya
Utbildning inom trädgårdsanläggning

Tillhör du den kategori människor som intresserar sig för och tycker extra mycket om färg och form? Drömmer du kanske om att formge vackra utomhusmiljöer för att höja välmåendet hos allmänheten?

Då kan trädgårdsingenjörsprogrammet med inriktning på design vara något för dig. Gröna miljöer har bevisat god effekt och positiv inverkan på välbefinnandet och hälsan, vilket gör det till en viktig del i samhällsbyggandet. Väljer du att läsa till trädgårdsingenjör med inriktning på design kommer du att få ingående och användbara kunskaper om gestaltande och formgivning av såväl inomhus- som utomhusmiljöer. Du kommer bland annat att kunna fördjupa dig i trädgårdsrummets olika material.

Universitet och högskola

För att bli antagen till utbildningar inom landskaps- och trädgårdsarkitektur krävs ett antal grundläggande behörigheter i exempelvis matematik, naturkunskap och samhällskunskap. Kravet är generellt att du ska ha minst godkänt betyg i inom olika nivåer i de olika ämnena.

Mer exakt information om vilka behörigheter som krävs för att komma in på de olika utbildningarna kan du läsa om på, där du också kan få information om kursinnehåll, olika lärosäten med mera.

Vet du redan nu att du saknar vissa grundläggande behörigheter kan du ta hjälp av Högskoleprovguidens onlineutbildning Hpguiden.se för att få personlig coachning och information om hur du går tillväga för att skriva och lyckas med Högskoleprovet.

Utbildning på distans

Över 3000 elever har deltagit i Trädgårdsakademins utbildningar sedan starten 2003. Skolans distansutbildningar har vuxit sig alltmer populära och är numer ett begrepp. På Trädgårdsakademien kan du läsa många olika utbildningar och kurser, och många elever återkommer för att vidareutbilda sig inom någon annan gren alternativt fördjupa sig efter avslutad grundutbildning.

Utbildningarna är till för dig som vill bli, alternativt redan är yrkesverksam, men det finns också kurser för dig som är intresserad av att lära bara för skojs skull. Eftersom studierna är på distans och erbjuder flexibel kursstart samt individuell undervisning har du stor frihet att själv välja tid, plats, studietakt och nivå för just dina studier.

Trädgårdsakademiens utbildningsplan har tagits fram av olika representanter inom branschen och har godkänts av yrkeshögskolemyndigheten. Efter avslutad utbildning har du en utbildning likställd en yrkeshögskoleexamen. Du erhåller antingen ett diplom eller ett yrkesbevis beroende på vilken utbildning du har gått.

Framtidsutsikter

Oavsett du väljer att utbilda dig till trädgårdsmästare, trädgårdsarkitekt eller trädgårdsingenjör har utbildningarna det gemensamt att du får prova på både praktiskt och teoretiskt arbete. Du får också lära dig trädgårdsplanering utifrån ett ekologiskt och hållbart perspektiv.

Väljer du att läsa till trädgårdsmästare har du en bred grund att stå på efter utbildningen, och kan arbeta med att skapa gröna miljöer på såväl arbetsplatser som på kyrkogårdar, i stadsparker, på plantskolor, i rehabträdgårdar samt naturreservat och så vidare.

Utbildningarna innehåller oftast inslag av arbetsledning vilket gör att det blir enklare för dig att leda och utveckla olika upplevelsebaserade projekt, vilket efterfrågas allt mer. Det finns också en större medvetenhet i allmänhet om ekologisk hållbarhet, något du också har nytta av då det knappt finns en enda utbildning som inte fokuserar på det numer.

Lycka till!

lizen