Posted By maya
Plantering

En av de allra vanligaste arbetena i trädgården är just plantering. Oavsett vad man ska plantera, och om man ska sätta växten i en blomlåda, rabatt eller kruka kan man behöva lite redskap och tillbehör. För det första måste man ha ett lämpligt ställe att plantera på. Man måste också se till att det finns jord och eventuellt någon form av fyllnadsmaterial. Om man bara planterar i en kruka behöver man oftast inga speciella verktyg.

När det gäller större planteringar eller iordningställande av rabatter kommer redskapen dock väl till pass. En mindre planteringsspade är bra att ha när blommorna eller växterna ska ner i marken och om man ska ta bort ogräs är den också bra för det. Allra lättast tar man dock bort ogräs med ett ogräsjärn med lågt eller kort skaft.

Om det rör sig om större plantor som buskar eller träd, eller om man vill odla potatis behövs en större spade. Det krävs ofta stora och djupa hål för dessa planteringar och de tar lång tid att göra med en liten planteringsspade. Man kan ibland också stöta på större rötter än vad man vanligen gör i en rabatt.

lizen