Posted By maya
Förbered för vintern

När det gäller uteplatser och trädgårdar är det ofta bra att förbereda för vintern redan under senhösten, innan vinterns kyla kommer. För det mesta har man redan gjort en höststädning men det finns mer som behöver göras. Om man använt krukor eller blomlådor ska dessa tömmas och rengöras, eller ställas frostfritt över vintern. Har man ett växthus måste man se till att alla glas i huset sitter som de ska och att alla fönster är stängda. Man bör också se till att gräsmattan klipps kort inför vintern och att man ställt bort alla trädgårdsredskap utom snöskyffeln. Om man har en snöslunga är det bra att ta fram den i god tid för att se så att den fungerar. Efter den sista gräsklippningen bör man också se över hur mossläget ser ut. Om det är mycket mossa är det bra att sprida ut långtidsverkande moss-medel som fungerar även under ett snötäcke.

Under senhösten är det också dags att ta fram fröautomater och fågelholkar om man vill mata småfåglar. Då lär fåglarna känna dem och de verkar inte lika skrämmande. När det sedan blir kallt kan man smidigt och snabbt placera ut maten i hållarna och fåglarna kan äta utan att behöva oroa sig för faror som hundar, katter och småbarn.

Innan vintern är det också bra om man gräver runt lite i rabatterna. Det gäller särskilt om man har lerjord i ett land. När man gräver upp lerklumparna kommer de att sprängas sönder av kyla och det gör jorden lättare och luftigare till våren när det är dags att plantera. Detta gör att växterna ofta trivs mycket bättre. Det är också bra att gräva om i komposten innan den fryser. Då kommer redan komposterad jord fram, medan det andra vänds ner i högen. Om det är mycket torrt i komposten kan man också vattna igenom den. Då får maskarna och organismerna i komposten lite lättare att kunna ta hand om materialet.

För de köldtåliga växternas del är det bra om man skyddar rötterna genom att täcka jorden i rabatten med täckbark eller granris. Man kan köpa täckbark i många blomsteraffärer och den kan även användas i krukor för att skydda växter som inte tål kyla fullt lika bra. Dessutom är barken dekorativ och ser till att växterna inte torkar ut.

lizen